Khai giảng 2017-2018

Khai giảng 2017-2018

Ngày 01/09/2017 Trường THCS Tân Dương tổ chức khai giảng năm học 2017-2018